Tag Archive: silver

[Basic training] Gold training

I’m still in the process of “Gold training” I often do grayscale first then  layer the “gold ” tint over, so I can achieve the effect of sliver and gold at the same… Continue reading

[Basic training] Gold-silver sphere

Mục tiêu ban đầu của mình là pracite chất liệu “gold-vàng” . Đối tượng là 1 quả cầu vàng nhưng ko mài nhẵn bóng, trên đó có khá nhiều vân. Khác với cục… Continue reading