[Daily life 3]-Sickness-Đầu năm đã trúng gió T_T

Bị hụt chuyến đi Sapa lúc cuối năm, bèn thay thế bằng 1 chuyến đi Ninh Bình đầu năm.

Nào ngờ tự dưng trúng gió quay lơ trên giường khỏi đi đâu luôn, hu huT^T

3 ngày đầu năm liền:

daily emotion002-nam mo di my
Trúng gió sinh hoang tưởng khổ ghê :v
daily emotion001-bi sot
3 ngày vật vã vậy mà vẫn còn 3 trang Lông Chồn chương 4 chưa đi nét xong ><
10580217_984824001556828_6165153717885835915_n
hắt xì hơi lia lịa, bản thảo toàn nước mũi, :3