Tag Archive: manga background

[Tutorial] MS5-how to make a simple effect bg in ms5

1.Chọn công cụ Decoration / hatching/ chọn Cross hatching for tone scrapping –> phụt xung quanh khung như ở hình 1. Select tool : Decoration / hatching/  Cross hatching for tone scrapping—> spray the… Continue reading

[W.i.p] School background- Các bước lên background 1 khu sân trường

Add text-> Finish