Tag Archive: ký họa

[Ký họa bút sắt] Phố ngõ quanh nhà

Advertisements

[Sketch] Ký họa người già, concept thủy tinh, thử vẽ cơ bắp, pose uốn éo