Tag Archive: fox fur

[MANGA] LÔNG CHỒN CHƯƠNG 4

Xem các chương khác tại :  Lông Chồn_collection Xem các chương khác tại :  Lông Chồn_collection

[MANGA] LÔNG CHỒN CHƯƠNG 3

Tiếp theo sự kiện up video và rải link lần trước, trong chương này chúng ta cùng khám phá kỹ thuật “session hijacking” mà Thắng Nghiêng đã dùng để hack nick của Kiền… Continue reading

[Manga] Lông Chồn chương 2

Xem các chương khác tại :  Lông Chồn_collection   Xem các chương khác tại :  Lông Chồn_collection  

[Manga] Lông Chồn_chương 0

Đọc các chương khác.           Một số từ được sử dụng trong truyện: DB: database , cơ sở dữ liệu Server : Máy chủ, nơi nhận và xử lý… Continue reading

Lông Chồn project- a story a bout a teenage hacker

Theo dõi W.I.P trên FB Lông Chồn là một bộ manga nói về 1 hacker có biệt danh là Lông Chồn, tên thật là Lê Thang Nghiêng. Cho đến nay mình đã có… Continue reading