[Manga] Silver Bell_ Chiếc chuông bạc_Chapter 1

    Next Chapter: Chapter 2 Advertisements

[Concept] Concept sóc, sư tử, mèo, thỏ theo hướng cartoon

[Line art] Bộ tranh minh minh họa cho sách giáo dục Pakistan

[Bookmark] Kẹp sách dọc chibi

Dùng bookmark gập sướng hơn bookmark đơn

[Pencil] Trang phục cổ

[Ký họa bút sắt] Phố ngõ quanh nhà

[Sketch] Ký họa người già, concept thủy tinh, thử vẽ cơ bắp, pose uốn éo