[Oneshot] Spacy on the Moon ( mừng trung thu :D )

Tóm tắt:

Spacy ngày ngày phải canh giữ cây đa nghìn năm tuổi trong vườn để không cho nước bẩn vấy vào. Theo lời đe dọa của bố cậu, đó là thánh vật nghìn năm, là bảo bối gia truyền của dòng họ cần phải trông coi cho tốt.

Một ngày kia trong cơn tức giận, Spacy không kiềm chế được đã tưới cho đa thần ít “nước thánh” và thế là đa thần đã bay thẳng…lên cung trăng. Từ đó cậu đã bắt đầu cuộc phiêu lưu dở khóc dở cười của mình…

cover 2-small

 

Sapcy p001
Spacy 002Spacy p003 Spacy p004 Spacy p005 Spacy p006 Spacy p007 Spacy p008 Spacy p009 Spacy p010 Spacy p011 Spacy p012 Spacy p013 Spacy p014 Spacy p015 Spacy p016 Spacy p017 Spacy p018 Spacy p019 Spacy p020 Spacy p021 Spacy p022 Spacy p023 Spacy p024 Spacy p025 Spacy p026 Spacy p027 Spacy p028 Spacy p029 Spacy p030 Spacy p031 Spacy p032 Spacy p033 Spacy p034 Spacy p035 Spacy p036 Spacy p037 Spacy p038 Spacy p039 Spacy p040 Spacy p41 Spacy p042 Spacy p043 Spacy p044 Spacy p045

 

 

 

 

Bìa ver 1, failed nhiều chỗ nên để đây làm bonus :3Sapcy p000