[Oneshot] Spacy on the Moon ( mừng trung thu :D )

Tóm tắt: Spacy ngày ngày phải canh giữ cây đa nghìn năm tuổi trong vườn để không cho nước bẩn vấy vào. Theo lời đe dọa của bố cậu, đó là thánh vật… Continue reading