Category Archive: Cô dâu Trạng nguyên

[BL] CÔ DÂU TRẠNG NGUYÊN C02

English version : https://tapastic.com/series/the-Red-Crane Vietnamese version: Có thể xem trực tiếp ở đây hoặc theo dõi qua FB I am Chan. I will become the greatest man, the Red Crane of the Royal Court, ………….but… Continue reading

[bl] Cô dâu Trạng nguyên c01

English version : https://tapastic.com/series/the-Red-Crane Vietnamese version: Có thể xem trực tiếp ở đây hoặc theo dõi qua FB I am Chan. I will become the greatest man, the Red Crane of the Royal Court,  … Continue reading