[bl] Cô dâu Trạng nguyên c01

English version : https://tapastic.com/series/the-Red-Crane

Vietnamese version: Có thể xem trực tiếp ở đây hoặc theo dõi qua FB

I am Chan. I will become the greatest man, the Red Crane of the Royal Court,

                        ………….but then…instead I got married to …another great man…..

Chapter 2 will be uploaded on 28/4

grand laurete c01 p01grand laurete c01 p02grand laurete c01 p03grand laurete c01 p04grand laurete c01 p05grand laurete c01 p06grand laurete c01 p07grand laurete c01 p08grand laurete c01 p09grand laurete c01 p10grand laurete c01 p11grand laurete c01 p12grand laurete c01 p13grand laurete c01 p14grand laurete c01 p15grand laurete c01 p16grand laurete c01 p17grand laurete c01 p18

[Daily life 3]-Sickness-Đầu năm đã trúng gió T_T

Bị hụt chuyến đi Sapa lúc cuối năm, bèn thay thế bằng 1 chuyến đi Ninh Bình đầu năm.

Nào ngờ tự dưng trúng gió quay lơ trên giường khỏi đi đâu luôn, hu huT^T

3 ngày đầu năm liền:

daily emotion002-nam mo di my
Trúng gió sinh hoang tưởng khổ ghê :v

daily emotion001-bi sot
3 ngày vật vã vậy mà vẫn còn 3 trang Lông Chồn chương 4 chưa đi nét xong ><

10580217_984824001556828_6165153717885835915_n
hắt xì hơi lia lịa, bản thảo toàn nước mũi, :3