Category Archive: Daily emotion

Trang Hỏi đáp_Ask and Answer

Tình hình là mình mới tạo 1 trang hỏi đáp riêng để ai có thắc mắc hoặc request gì vô hỏi thoải mái ha. Hỏi-đáp ( Ask and Answer)

[Daily Emotion] Cintiq 13 HD is blowing my mind!! Mua thôi!!!

Năn nỉ ỉ ôi hoài đã được đại gia Công Công cho xem em Cintiq 13HD, không những thế còn cho mượn về dùng ké mấy hôm. Ối giời ơi, đời đúng là… Continue reading

[Daily emotion] My new sketchbook and watercolor set

Từ ngày tập vẽ màu nước đến giờ chưa bao h mình có bộ màu nước nào cho riêng mình, toàn đi mượn đông mượn tây, ừ thì có tí ti tiện nhưng… Continue reading