Tender Nyanko-sensei

[Natsume no Yuujinchou]-Tender Nyanko-sensei

Warning : SA 16+

English version in my Tumblr

Please read from Right to Left ( đọc từ Phải sang Trái)

Tóm lại là cháo mừng Natsume season 5 ( 4/10/2016), ta lại làm cái douhinshi cho nó nó vui :3

Nyanko concepttender nyanko sensei 01tender nyanko sensei 02tender nyanko sensei 03tender nyanko sensei 04tender nyanko sensei 05tender nyanko sensei 06tender nyanko sensei 07tender nyanko sensei 08tender nyanko sensei 09tender nyanko sensei 10