Monthly Archive: December, 2015

[Korea in my eyes] Country of love_Chống chỉ định FA

View other stories : https://plus.google.com/collection/EV3E3

[Travel Diary] Souvenir Obligation–Nghĩa vụ quà tặng

Ước gì mỗi lần đi du lịch về bọn bạn thuộc bài “em không đòi quà ” T~T