[MANGA] LÔNG CHỒN CHƯƠNG 3

Tiếp theo sự kiện up video và rải link lần trước, trong chương này chúng ta cùng khám phá kỹ thuật “session hijacking” mà Thắng Nghiêng đã dùng để hack nick của Kiền TM, kẻ đã hành hung bạn học Mình TT nhé.

long chon c3 cover long chon c3-p001 long chon c3-p002 long chon c3-p003-004 long chon c3-p005 long chon-c3-p006 long chon-c3-p007 long chon-c3-p008 <a
long chon-extra001 long chon-extra002 long chon-c3-p009 long chon-c3-p010 long chon-c3-p011 long chon-c3-p012 long chon-c3-p013 long chon-c3-p014 long chon-c3-p015 Untitled-1