[Sketch] Karma characters 2_Báo ứng

Tiếp tục nghiên cứu trang phục nhân vật đầu tk 20 cho truyện Vạn kiếp báo ứng.

Truyện gồm 2 nhân vật nam chính ( Kiếp Bạc, Hải Dương) và 1 nữ chính (Trình Tố Trinh).

(mà hình như Tố Trinh là tên của 1 nv trong truyện Thanh xà bạch xà hay sao nên có khi mình đổi tên, thành Tố Linh chăng???)

Kiếp Bạc có 2 mode: thường phục và quan phục, vẽ quan phục hơi oải ~”~

Ngoài ra còn 2 thằng hầu ( Chùng và Quýt), còn con sen và bố mẹ Hải Dương chưa vẽ nhỉ ~!~

1899537_886264368079459_8248572090053095200_o 11130108_887133657992530_4111540900989665809_n 11140191_890529750986254_2278919370680055683_o 11222628_887133654659197_2069214988517484146_n 11289485_892235877482308_2305593087769195090_o 11312831_886986441340585_3392370786782722451_o