Monthly Archive: June, 2015

[Sketch] Karma characters 2_Báo ứng

Tiếp tục nghiên cứu trang phục nhân vật đầu tk 20 cho truyện Vạn kiếp báo ứng. Truyện gồm 2 nhân vật nam chính ( Kiếp Bạc, Hải Dương) và 1 nữ chính… Continue reading

[W.i.p] School background- Các bước lên background 1 khu sân trường

Add text-> Finish

[Manga] Lông Chồn_Chương 1

Đọc các chương khác.  

[Daily life 2] Good reference

Cách vẽ 1 tư thế khó :