Monthly Archive: February, 2015

9 sons of Dragon- Chín đứa con của rồng

À, truyền thuyết chín đứa con của rồng (Long sinh cửu tử)  là đây: Rồng có 9 đứa con, tính nết sở thích khác nhau, vì thế được chạm khắc / trang trí… Continue reading

[Tutorial] Ambient occlusion mixed method-phương pháp tô giả khối 3d

Eng ver Ambient occlusion nôm na là giá trị ảnh hưởng tới độ sáng hoặc tối trên bề mặt vật thể. Chính xác hơn, nó là giá trị được tính toán dựa trên… Continue reading