[concept] Thầy đồ _Confucian teacher

Chép trang phục từ một vở kịch ra, thầy đồ này có niên đại cũng khá là gần đây 39

Thầy đồ áo đỏ

Thầy đồ áo đỏ

 

Advertisements