Monthly Archive: June, 2014

[short manga ] Gian phu-Dâm Phụ

Ký sự Lotteria 🙂   Này thì “gian phu, dâm phụ”với chả “ngay phu, ngay phụ ” , lol !   Advertisements

[Ccbt, Htas]Chương 4: : Huyền thoại Chén Thánh và Nghiệp Hỏa Phụng Hoàng

Công chúa Bóng tối, Hoàng tử Ánh sáng (ccbt, htas) Chương 4: : Huyền thoại Chén Thánh và Nghiệp Hỏa Phụng Hoàng   _Công chúa quá lời, thần chỉ muốn bảo vệ sự an… Continue reading

[ccbt,htas] Imperial maid_Concept job “cung nữ”

  Thiết kế trang phục cho nghề “cung nữ” hoàng gia ở nước Vu Nam trong truyên [ công chúa bóng tối, hoàng tử ánh sáng ] Cung nữ làm chia 3 cấp… Continue reading