[ccbt htas][W.I.P] my damn livingroom

I’m drawing the living room of the Prince, and it makes me crazy, urgh urgh argh argh !!!

Đầu tiên là vẽ cái tủ sách sida này,

Tủ sách_bookshelf

Rồi thiết kế cái bàn,

The damn table

Tiếp đến là cái ghế ợ, ai, còn cái kệ nữa ( chưa làm :v)

Rồi đặt lần lượt vào ( nói đặt sao mà nghe ngon ăn, thực ra là công đoạn chán nhất, chán tận cổ ợ ak ak ak ak ak )

Place the table

 

đặt ghế vào, cái bàn chỗ này nó đã khác design ở cái chân rồi, ai bảo mình vẽ kích thước ko chuẩn cơ, nên hoa văn ko chạy theo nổi ><

Place the chair

Place the chair

 

 

Nói chung là đang oải, còn 1 rổ thứ phải vẽ khác,

trước mắt tập trung em này đã , oáp!

update soon…..

Advertisements