[Ccbt, Htas]- Prologue (2): Hành quyết

Công chúa Bóng tối, Hoàng tử Ánh sáng (ccbt, htas)

Chương mở đầu (2): Hành quyết

 

Trong cơn mưa máu tanh mịt mùng có một kẻ mới xuất hiện, áo bào đỏ thấm máu nhức nhối, đôi mắt xanh nhìn tôi chằm chằm như chim ưng vồ mồi:

_A ha, ngươi chính là công chúa bóng tối Đoài Tịch Dương có đúng không?

_Ngươi…là ?

_Ta là Trường Chinh Linh Trúc,  Thập ngũ hoàng tử của Đông Hàn quốc. Hôm nay ta đến lấy mạng của ngươi.

Hành quyết

Hành quyết

Thập ngũ hoàng tử của Đông Hàn quốc? Đó chính là kẻ được xưng Chiến Thần, ma pháp vô biên, kiếm thuật tàn ác khét tiếng thiên hạ đó sao? Hắn trực tiếp đến lấy mạng tôi? Cũng tốt, không hắn thì rồi Tây quốc, Bắc quốc đều sẽ đến giết tôi mà thôi.

_Ngươi giết ta cũng không sao, chỉ xin ngươi tha cho tất cả những người ở đây.

_Ngươi không cần nói, ta chỉ cần cái đầu của ngươi thôi!

Dứt lời, Thập Ngũ hoàng tử  vung thanh trường kiếm.

Tôi nhắm mắt chờ đợi lưỡi kiếm vô tình sẽ phạt qua cổ, cuộc sống 16 năm của tôi sẽ kết thúc tại đây, tôi sẽ không còn phải mang danh Công Chúa Bóng Tối, nỗi nhục nhã của hoàng gia , mối đe dọa của nhân dân thế giới nữa.

—————

Mục lục.

Advertisements