Monthly Archive: February, 2014

[Black and White] Black spirit_ Charcoal practice

Vẽ than quả nhiên phải chơi đen trắng mới đúng kiểu. Bức trước mình tương màu luôn trông cũng không quá tệ nhưng cũng chả ra chất than lắm. Thường thì mình ko… Continue reading

[Artwork] Letter to my friend

Bạn của tôi có khỏe không? Bây giờ đang là giữa mùa đông, Trước xa nay gần, vẫn cách mặt Vì lòng chất chứa những ngại ngùng… Bạn của tôi, ước mơ có… Continue reading

Art of Spring

Lager versions  Bây giờ đã là tháng 2 , giữa mùa xuân năm 2014, trời lạnh dã man. Phải 2 tháng nữa mới đến mùa hè nhưng mình chắc là sẽ không vẽ… Continue reading

[Artwork] If you met Panda, please say hello

See larger size : If you met Panda, please say hello Ừm, tình hình là mới mua em Lap. Định đổi qua Asus mà thế quái nào vẫn lại với phải Dell. Và ko… Continue reading